TAURON i PGNiG chcą wybudować kolejną jednostkę gazową

TAURON Polska Energia i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały 19 grudnia list intencyjny w sprawie budowy kogeneracyjnego bloku gazowego o mocy ok. 400 MW na terenie należącej do TAURONA Elektrowni Łagisza. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie: budowy, eksploatacji jednostki oraz obrotu energią elektryczną.

 

Kogeneracyjna jednostka  gazowa w Łagiszy będzie drugą ? po bloku gazowo-parowym w Stalowej Woli, którego budowa już się rozpoczęła ? inwestycją realizowaną przez partnerów. Blok będzie charakteryzował się wysoką sprawnością (ok. 58 proc.), brakiem emisji pyłu, niewielką emisją dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla.

? Zarówno TAURON, jak i PGNiG są zainteresowane produkcją energii w oparciu o gaz ziemny. Jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy, przygotowania do budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli przyniosły nam wiele pozytywnych doświadczeń, dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac związanych z realizacją kolejnej inwestycji ? mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Blok gazowy w Łagiszy wpisuje się w strategię dywersyfikacji paliw, jak i odbudowę mocy wytwórczych, zastąpi bowiem po 2017 roku pracujące obecnie w elektrowni 120 MW bloki węglowe, które zostaną wyłączone.

PGNiG w swojej strategii zakłada wydłużenie łańcucha wartości i poszerzenie zakresu działalności o wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o gaz ziemny oraz o obrót energią elektryczną.

? Planowana inwestycja na terenie Elektrowni Łagisza to naturalny krok we współpracy PGNiG i TAURONA. Pierwszy wspólny projekt w Stalowej Woli pozwolił nam nie tylko wypracować model współpracy, który ponownie znajdzie zastosowanie, ale także zbudować zaufanie i zrozumienie między naszymi firmami. Pozwala to mieć nadzieję na bardzo szybką i sprawną realizację nowego przedsięwzięcia, przy wykorzystaniu kompetencji oraz potencjału obu grup kapitałowych. Współpraca zwiększa bezpieczeństwo projektu i pozwala lepiej rozłożyć ryzyka, dając nam przewagę wobec innych inwestorów - mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG SA.

TAURON i PGNiG zobowiązały się w liście intencyjnym do powołania zespołów roboczych. Ich zadaniem będzie przygotowanie umowy o współpracy określającej zobowiązania stron i koncepcję współdziałania w fazie przygotowania projektu. Zespoły wypracują również model oraz wstępny harmonogram realizacji budowy bloku, a także ustalą szczegóły dotyczące kwestii finansowych i technicznych. List intencyjny nie wyklucza udziału w finansowaniu projektu Inwestycji Polskich.

Koncepcja zakładająca odbudowę mocy elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w Elektrowni Łagisza uzasadniona jest istniejącym i perspektywicznym stabilnym rynkiem ciepła i energii elektrycznej oraz możliwą do wykorzystania infrastrukturą elektrowni.
Łagisza jest aktualnie jednym z podstawowych źródeł zasilania w ciepło dla Będzina i Dąbrowy Górniczej, a w przyszłości, po roku 2017, również dla Sosnowca. Przeprowadzone rozpoznanie potwierdza istnienie stabilnego rynku ciepła w perspektywie po 2016 r. w rejonie elektrowni. Ze względu na swoje położenie elektrownia może wspólnie z zakładami wytwórczymi TAURON Ciepło stanowić element zintegrowanego systemu ciepłowniczego aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne lokalnego rynku poprzez pracę wzajemnie rezerwujących się źródeł ciepła. Atutem lokalizacji inwestycji jest również fakt, że Elektrownia Łagisza posiada wysokokwalifikowaną załogę i odpowiednią infrastrukturę techniczną we wszystkich kluczowych węzłach niezbędnych do prowadzenia produkcji energii elektrycznej i cieplnej (zaopatrzenie w wodę, paliwo i inne surowce, wyprowadzenie mocy na wszystkich poziomach napięć 110, 220, 400 kV).

 

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.
Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top