Światowy Dzień Wody

Warszawa,17.04.2015 r.
Światowy Dzień Wody w Nestlé Waters Polska

W 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 22 marca Światowym Dniem Wody. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody i propagowanie prawidłowego korzystania z jej zasobów. Dlatego też, jak co roku firma Nestlé Waters Polska S.A. angażuje się w obchody Światowego Dnia Wody i podejmuje działania, które mają na celu edukację zarówno swoich pracowników, jak i najmłodszych pokoleń. Ponieważ, jak wszyscy dobrze wiemy – prawidłowych nawyków należy uczyć od najmłodszych lat.

Woda jest jednym z najcenniejszych surowców naturalnych, którego zasoby na naszej planecie nieustannie maleją. Dlatego też, firma Nestlé Waters Polska czynnie zaangażowała się w edukację dzieci z lokalnych środowisk na temat racjonalnego użytkowania wody w codziennym życiu oraz jej znaczenia dla organizmu człowieka. W ramach tegorocznych obchodów w firmie zorganizowano zgłoszenia na wolontariuszy, którzy poprowadzili lekcje edukacyjne w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie oraz Nałęczowie. Aby, jak najlepiej przekazać dzieciom wiedzę z zakresu oszczędzania wody, wszyscy wolontariusze zostali przeszkoleni przez profesjonalnego pedagoga, który przygotował ich do zajęć. Dodatkowo, dla wszystkich najmłodszych, którzy wezmą udział w lekcji zostanie zorganizowany konkurs plastyczny, a każda z klas zostanie zaopatrzona w miesięczny zapas wody na lekcję wychowania fizycznego.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest również w Nałęczowie, gdzie 15 kwietnia dzieci z klas pierwszych w gminie Nałęczów odwiedziły jedną z najnowocześniejszych fabryk wody w Europie należącą do Nestlé Waters Polska S.A.. Uczniowie na własne oczy zobaczyli jak butelkowana jest woda, a przewodnik opowiedział jak ważnym jest ona zasobem naturalnym i dlaczego jej oszczędzanie jest tak istotne w codziennym życiu.

Wsparciem całego projektu jest akcja informacyjna dotycząca oszczędzania wody skierowana do pracowników Nestlé. Aby zachęcić ich do rozsądnego gospodarowania wodą, w biurach zostały zamieszczone informacje dotyczące tego, jak oszczędzanie wody przekłada się na domowy budżet.

Aktywności Nestlé Waters Polska S.A. na rzecz ochrony zasobów wodnych, poza prowadzeniem edukacji z tego zakresu w szkołach, przejawia się również w realizowanej przez firmę strategii na rzecz redukowania zużycia wody przy produkcji oraz działaniach na rzecz zwiększania dostępu do jej zasobów. Realizując ideę CSV (Tworzenia Wspólnej Wartości) w tym obszarze, spółki Nestlé na świecie od 2000 roku zredukowały zużycie wody w swoich fabrykach prawie o 1/3 przy jednoczesnym wzroście produkcji o 63%.

Authors
Top