Projekt ?Laborka? zakończony

W konkursie „Laborka” Wirtualnej Polski zwyciężyły projekty społecznościowe. Dwie nagrody główne powędrowały do autorów „Szkolesia” i „Pasztetowni”.   Każdy, kto miał pomysł na przeprowadzenie eksperymentu internetowego i chciał stworzyć coś innowacyjnego w Sieci, mógł od stycznia zgłaszać się do Wirtualnej Polski. Pięciomiesięcznym programem „Laborka” portal aktywizował użytkowników mających własną wizję nowoczesnego Internetu. „Poszukiwaliśmy talentów oraz ciekawych pomysłów, ale też potencjalnych partnerów biznesowych i nowych, kreatywnych pracowników. Laborka miała więc tak naprawdę bardzo szeroki zakres.” – mówi Aleksandra Ciechomska, Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów Wirtualnej Polski – „Do pierwszego etapu zgłoszono ponad 300 projektów, z których, do dalszej analizy, wybraliśmy 45. Wzięliśmy pod uwagę innowacyjność, wymagania technologiczne konieczne do wdrożenia pomysłu w życie i zapotrzebowanie rynkowe. Przez eksperckie „sito”, do III etapu, przeszło 15 projektów. Z ich twórcami spotkaliśmy się osobiście. ”  Komisja konkursowa przyznała dwie II nagrody w wysokości 17 500 złotych każda. Otrzymali je: Marcin Racino, Marcin Skowronek i Piotr Sadowski – autorzy projektu „Szkoleś” (społeczność) oraz Tomasz Malec – pomysłodawca „Pasztetowni” (społeczność). Zdecydowano się także na trzy wyróżnienia, w tym jedno za kreatywność. Kwotą 10 tysięcy złotych nagrodzono Jakuba Łopusińskiego – za społecznościowy projekt „Trippi” oraz Jacka Fiszera, autora „Mam alibi”. Wyróżnienie za kreatywność, w wysokości 5 tysięcy złotych, powędrowało do Wojciecha Drewczyńskiego, twórcy projektów Fast Date (społeczność mobilna), Agencja (gra MMO), Karaoke Live (muzyka), Bubbles (wyszukiwarka).   „Staramy się, by Wirtualna Polska była portalem niezwykle dynamicznym i bardzo nowoczesnym. Portalem, który udostępnia serwisy i usługi nie tylko te tworzone gdzieś tam, przez bliżej niesprecyzowanego kogoś, ale jest kreowany przez samych internautów, z którymi ściśle współpracujemy i których pomysły zamierzamy wdrażać.” – mówi Aleksandra Ciechomska – „Zależało nam na tym, by konkursowicze zobaczyli, że jesteśmy prężną, nowatorską spółką, otwartą na pomysły, lubiącą wyzwania i stawiającą właśnie na użytkowników Sieci.”  Zakres tematyczny „Laborki” był bardzo szeroki. Obejmował rozwiązania dla biznesu, projekty społecznościowe, multimedialne, związane z szeroko rozumianą rozrywką, usługi świadczone za pośrednictwem wyłącznie Internetu, Internetu oraz sieci komórkowej, rozwiązania technologiczne, treści przeznaczone do rozpowszechniania za pośrednictwem Sieci.  Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się we wtorek, 27 maja, w siedzibie Wirtualnej Polski w Warszawie.   Etapy konkursu „Laborka” Wirtualnej Polski:  I etap „Laborki” polegał na gromadzeniu projektów konkursowych oraz ich wstępnej ocenie merytorycznej. WP wybrało najbardziej interesujące, a ich autorzy zostali powiadomieni o fakcie zakwalifikowania do II etapu konkursu. Uczestnicy II etapu uszczegóławiali pomysły przesłane do WP. Tworzyli analizę SWOT, przedstawiali rozszerzony opis projektu, opis funkcjonalny i biznesplan (koszty, przychody), przygotowywali wstępny harmonogram prac. W tej fazie Komisja Konkursowa (w jej skład wchodzili przedstawiciele Wirtualnej Polski odpowiedzialni za rozwój portalu) wyłoniła najlepsze projekty oraz ogłosiła listy półfinalistów, którzy otrzymali zaproszenie do siedziby spółki. III etap konkursu to spotkania indywidualne, które zakończyły się w połowie kwietnia.    Oficjalna strona „Laborki” http://laborka.wp.pl  
Źródło Wirtualna Polska SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top