Patriotyzm, wiara, sukces, szczęście, przedsiębiorczość, rynek, styl życia – czym są dla Polaków? Rusza ogólnopolska debata RE-DEFINICJE zainicjowana przez ośrodek analityczny THINKTANK i magazyn MaleMEN

Rozpoczynający się właśnie ogólnopolski projekt RE-DEFINICJE, angażujący ponad 40 ekspertów ze świata mediów, kultury i biznesu, ma na celu opisanie na nowo pojęć definiujących świat w XXI wieku. W otwartej debacie o tym, jaką treść niesie dla Polaków siedem podstawowych słów-kluczy, uczestniczą m.in. Jacek Santorski, Katarzyna Montgomery, Jacek Żakowski, Cezary Szymanek, Krzysztof Rybiński i Jan Hartman. Dyskusja będzie prowadzona m.in. w mediach społecznościowych i na dedykowanej stronie internetowej www.redefinicje.pl. Projekt powstał z inicjatywy magazynu ?MALEMEN? i ośrodka analitycznego THINKTHANK. < p>Ponad 40 socjologów, psychologów, przedstawicieli biznesu, duchowieństwa oraz ludzi mediów i kultury rozpoczęło ogólnopolską debatę RE-DEFINICJE. Odpowiedzi na pytanie, co dziś dla Polaków oznaczają podstawowe, choć kontrowersyjne pojęcia takie jak: patriotyzm, wiara, sukces, szczęście, styl życia, rynek czy przedsiębiorczość, poszukiwano podczas trzydniowego spotkania otwierającego projekt. Odbyło się ono w dniach 30 listopada ? 2 grudnia w kompleksie BUKOVINA Terma Hotel Spa, który jest głównym partnerem projektu. Każde pokolenie opisuje świat trochę inaczej. Mówiąc sukces, szczęście, przedsiębiorczość, rynek, wiara, patriotyzm, styl życia, zwykle mamy na myśli co innego niż nasi rodzice. Słowa te niosą dla nas inną treść; wiążemy z nimi inne odczucia, wyobrażenia i cele. W projekcie RE-DEFINICJE chcemy opisać, jak rozumiemy je współcześnie. Zapytamy Polaków o znaczenie tych słów kiedyś i dzisiaj. Bo bez wspólnego języka nie ma wspólnej rozmowy ? mówi Paweł Rabiej, partner zarządzający THINKTANK. Sukces oczami Polaków Uczestniczący w panelach dyskusyjnych eksperci podjęli się m.in. próby zdefiniowania współczesnego pojęcia sukcesu. Ich zdaniem sukces to efekt rozwijania własnego potencjału lub iluzja, którą trzeba przekroczyć w drodze do trwałego szczęścia, a jego miarą jest to, jak postrzegamy go my i jak postrzegają go inni. Co ciekawe, Polacy uczestniczący w badaniu RE-DEFINICJE, realizowanym w ramach projektu przez Program PAYBACK* dla MaleMENa i ośrodka analitycznego THINKTANK, są bardziej zdecydowani w swojej ocenie. Ich zdaniem, największą miarą sukcesu jest szczęśliwa rodzina, na drugim miejscu realizacja pasji i osiągnięcia zawodowe, a tuż za nimi ? zadowolenie z siebie. Dla ponad połowy badanych zarówno sukces zawodowy, jak i osobisty są cenne ? blisko 40% wyżej ceni ten osobisty. Jednak aż 76% respondentów niczego by nie poświęciło dla sukcesu. Kim my ? Polacy jesteśmy dziś? Trzydniowe warsztaty z udziałem ekspertów w Bukowinie Tatrzańskiej to pierwsza część projektu RE-DEFINICJE. Mają one stać się przyczynkiem do otwartej dyskusji na temat interpretacji i znaczenia wyżej wymienionych wartości. Dyskusja, w której może wziąć udział każdy zainteresowany, będzie prowadzona w mediach społecznościowych ? na stronie THINKTANK i MaleMEN na Facebooku oraz na Twitterze (#redefinicje). Główną platformą akcji redefiniowania ważnych dla Polaków pojęć jest strona internetowa www.redefinicje.pl. Wnioski z debaty eksperckiej w połączeniu z wynikami ogólnopolskiego badania oraz rezultatami otwartej dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych i na stronie internetowej projektu zostaną zebrane i opublikowane w formie raportu na początku 2013 roku. Raport ten będzie stanowić podsumowanie dyskusji o tym, kim my ? Polacy jesteśmy dziś.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Badanie RE-DEFINICJE dla MaleMena i ośrodka analitycznego THINKTANK zostało przeprowadzone metodą CAWI. Badanie zostało przeprowadzone na uczestnikach Programu PAYBACK na grupie 1294 respondentów. Grupa badawcza dobrana została tak, aby odpowiadać strukturze demograficznej kraju. Data badania: 15-28.10.2012

Źródło THINKTANK. Dostarczył netPR.pl
Authors
Tags , , ,

Related posts

Top