Mieczysław Groszek w zarządzie Leaseurope

Rekomendowany przez Związek Polskiego Leasingu Mieczysław Groszek został wybrany do zarządu (Board of Directors) Leaseurope, stowarzyszenia 46 związków z 34 krajów europejskich, reprezentujących firmy leasingowe i wynajmu pojazdów. Przewodniczącym nowego dwunastoosobowego zarządu, którego kadencja upływa w grudniu 2010 r., został R. von Folkersamb, a wiceprzewodniczącymi - J. Salonen i S. Soille. Misją Leaseurope jest promowanie interesów firm członkowskich. Szacuje się, że Leaseurope reprezentuje około 93% europejskiego rynku leasingu. < p>Mieczysław Groszek jest  Prezesem Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. oraz od kwietnia 2006 r. Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.   Informacja na temat BRE Leasing Sp. z o. o.

BRE Leasing powstała w 1991 r. Udziałowcami są: BRE Bank SA - 50% udziałów + 1 udział, Commerz Real AG  -50% udziałów – 1 udział.
Kapitał zakładowy BREL wg stanu na 31.12.2007 r. 88.816 tys. W skład Zarządu spółki wchodzą: Mieczysław Groszek - Prezes, Veit Martin - Wiceprezes, Ewa Bryx-Sołtysik - Członek Zarządu.

BRE Leasing proponuje leasing tradycyjnie określany jako operacyjny i finansowy, indywidualne modele finansowania pozabilansowego, leasing zwrotny, limit leasingowy,  vendor leasing, leasing nieruchomości, finansowanie flot oraz zarządzanie flotami, a także leasing ruchomości w tym: pojazdów, maszyn i urządzeń według uproszczonych procedur.

Oferta BRE Leasing jest dostępna dzięki sieci oddziałów i filii, zlokalizowanych w głównych miastach Polski, oddziałów BRE Banku, MultiBanku, a także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.bre-leasing.com.pl.
Źródło mLeasing. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top